KEEP IT SMART

Optimerad lagerservice för industrier

Halverar antalet transporter av förbrukningsmaterial till slutkund och minskar ert klimatavtryck

Överblick

Som leverantör får du automatisk övervakning och överblick över ditt sortiment hos kund.

Minskat svinn

Som slutkund kan svinnet från ditt lager minska med upp till 90 procent.

KUND & LEVERANTÖR

VÅRA REFERENSER

Köpare av förbrukningsmaterial

Med skåps-lösning från vår leverantör Vara Säljservice får vi säkrare leveranser vilket ger oss en trygghet i vår produktion där vi vet att material finns när vi behöver det. Internt har vi fått en mycket bättre insikt i vår förbrukning och har minskat onödiga materialuttag vilket också blir en del i vårt miljöarbete samtidigt som det är en kostnadsbesparing. Att vi sedan minskat svinnet från vårt lager med 90% ser vi som en bonus.
Prido
Förbrukningskund

Leverantörer av förbrukningsmaterial

Med Keep It Smart så har vi minskat våra transporter med över 50%, bara det har gjort att vi fick en direktavkastning från investeringen i KeepItSmarts lösning. Vi har även fått betydligt nöjdare kunder då det aldrig blir stopp i produktionen pga av materialbrist från oss som leverantör. Att ha överblick på varje kunds lager i realtid har gjort att vi kan optimera vårt lagerserviceerbjudande. Vi ser också stora fördelar i plattformen och dess intregrationsmöjligheter, där vi direkt kan dra nytta av automatiseringsfördelarna i att integrera Keep It Smart:s lösning direkt med våra system eller via kundens ordersystem.
Vara Säljservice
Leverantör av förbrukningsmaterial

VAD VI GÖR

OPTIMERAD LAGERSERVICE

Keep It Smart är en modern lagerlösning som riktar sig mot leverantörer med hög miljöprofil och digitala processer. Lagerservice 360 erbjuder en helautomatisk sammankoppling av kund, konsignationslager (kundplacerat lager) och leverantör med totaloptimering av alla inblandade processer.

Med Lagerservice 360 kan leverantören optimera transportvägar till alla sina kunder, minimera kostnader och lager hos kund samt optimera de interna processerna från order till leverans.

Lagerservice 360

EN OPTIMERAD HELHETSLÖSNING

Överblick

Som leverantör får du automatisk övervakning och överblick över ditt sortiment hos kund.

Planering

Kostnadseffektiv och miljöförbättrande planering gör att du som leverantör kan optimera dina transportvägar.

Integration

Keep It Smarts lösning kan direktintegreras med leverantörens ordersystem för automatisering ända ned till plocklistenivå.

Order

Vår lagerservicelösning kan integreras direkt med kundens affärssystem, så kunden kan gofkänna beställningar alt så pratar vår lösning direkt med leverantören som fyller på sortiment allt efter behov.

Överblick

Alla leverantörer som är kopplade till Keep It Smarts 360-lösning kan övervakas via kundportalen, kunden kan följa alla transaktioner i real-tid.

Integration

Enkel integration direkt mot affärssystem för att balansera uttag mot t.ex. kostnadsställe.

Minskat svinn

Våra kunders erfarenhet påvisar en upp till 90% minskning av svinn från lagret.

Inga stopp

Med vår 360 graders lagerlösning säkerställs att inga artiklar saknas i produktionen.

Fullständig kontroll

VÅR PLATTFORM

Fullständig förbrukninsstatistik

Inget extra IT-system behövs, vår molnbaserade plattform finns tillgänglig som en del av tjänsten. Portalen erbjuder både kund och leverantör att följa varulagret i realtid.

Överblick av samtliga skåp

Leverantören har full överblick över alla skåp hos de olika kunderna samtidigt som kunden har full överblick av alla sina skåp hos de olika leverantörerna.

Förbrukning i enskilda skåp

Varje skåp kan följas på detaljnivå, vem som plockat ut vad och när. Larmnivåer sätts på artikelnivå så att skåpet automatiskt informerar leverantören när det är dags att uppdatera lagret.

VAD VI GÖR

KEEP IT SMART LAGERSKÅP

Minskade kostnader för fordonsflotta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Optimerar sina lager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bättre tjänst för slutkunden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Minskad tid för anställda att köra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Optimerar och minskar mängden av de egna inköpen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mindre tid på att inventera lager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alltid kundupplevelsen i fokus

Minskar svinnet

Minskar kostnader

Pålitligare flöde av material

Bättre bild av totala inköp och lager

Framtidssärkad

Ett unikt lagersystem

Kundupplevelsen är total, dvs som kund får man inte bara bättre överblick och kontroll över sin relation med leverantören, man säkerställer också att oplanerade driftstopp I produktionen kan undvikas helt genom att alltid ha rätt produkter tillgängliga I rätt tid.

Med Lagerservice 360 så får både kund och leverantör tillgång till samma portal för överblick, analys och övervakning av lagerserviceaffären.

Keep it smart introduktionsfilm

Spela videoklipp

Vill du veta mer?

Boka ett möte med oss idag!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.