KEEP IT SMART

Optimerad lagerservice för industrier

Halverar antalet transporter av förbrukningsmaterial till slutkund och minskar ert klimatavtryck

LEVERANTÖR

VÅRA REFERENSER

Med Keep It Smart så har vi minskat våra transporter med över 50%, bara det har gjort att vi fick en direktavkastning från investeringen i KeepItSmarts lösning. Vi har även fått betydligt nöjdare kunder då det aldrig blir stopp i produktionen pga av materialbrist från oss som leverantör. Att ha överblick på varje kunds lager i realtid har gjort att vi kan optimera vårt lagerserviceerbjudande. Vi ser också stora fördelar i plattformen och dess intregrationsmöjligheter, där vi direkt kan dra nytta av automatiseringsfördelarna i att integrera Keep It Smart:s lösning direkt med våra system eller via kundens ordersystem.
Vara Säljservice
Leverantör av förbrukningsmaterial

VAD VI GÖR

OPTIMERAD LAGERSERVICE

Keep It Smart är en modern lagerlösning som riktar sig mot leverantörer med hög miljöprofil och digitala processer. Lagerservice 360 erbjuder en helautomatisk sammankoppling av kund, konsignationslager (kundplacerat lager) och leverantör med totaloptimering av alla inblandade processer.

Med Lagerservice 360 kan leverantören optimera transportvägar till alla sina kunder, minimera kostnader och lager hos kund samt optimera de interna processerna från order till leverans.

Fullständig kontroll

VÅR PLATTFORM

Fullständig förbrukninsstatistik

Inget extra IT-system behövs, vår molnbaserade plattform finns tillgänglig som en del av tjänsten. Portalen erbjuder dig som leverantör att följa kundens varulager i realtid.

Överblick av samtliga skåp

Som leverantör har du full överblick över alla skåp hos de olika kunderna.

Förbrukning i enskilda skåp

Varje skåp kan följas på detaljnivå, vem som plockat ut vad och när. Larmnivåer sätts på artikelnivå så att skåpet automatiskt informerar dig som leverantör när det är dags att uppdatera lagret.

VAD VI GÖR

KEEP IT SMART LAGERSKÅP

Minskade kostnader för fordonsflotta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Optimerar sina lager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bättre tjänst för slutkunden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Minskad tid för anställda att köra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Optimerar och minskar mängden av de egna inköpen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mindre tid på att inventera lager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alltid kundupplevelsen i fokus

Minskar svinnet

Minskar kostnader

Pålitligare flöde av material

Bättre bild av totala inköp och lager

Framtidssärkad

Ett unikt lagersystem

Kundupplevelsen är total, dvs som kund får man inte bara bättre överblick och kontroll över sin relation med leverantören, man säkerställer också att oplanerade driftstopp I produktionen kan undvikas helt genom att alltid ha rätt produkter tillgängliga I rätt tid.

Med Lagerservice 360 så får både kund och leverantör tillgång till samma portal för överblick, analys och övervakning av lagerserviceaffären.

Keep it smart introduktionsfilm

Spela videoklipp

Vill du veta mer?

Boka ett möte med oss idag!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.